Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
0,00  (Eur 0,00) s DPH
  • Zobrazit

Právní prohlášení - copyright

Obsah webových stránek www.cokoladovepokuseni.cz i jednotlivé jejich prvky (zejména webdesign a popisy výrobků) jsou právně chráněny, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku webových stránek www.cokoladovepokuseni.cz bez výslovného souhlasu společnosti Eliška Matěchová - Bonelli je protiprávní, porušující práva společnosti Eliška Matěchová - Bonelli k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání.
 
Proti každému, kdo neoprávněně užije obsah a/nebo prvek webových stránek www.cokoladovepokuseni.cz, je společnost Eliška Matěchová - Bonelli oprávněna domáhat se zejména následujících nároků:
  • odstranění závadného stavu, tzn. zákazu užívání neoprávněně užitého obsahu a/nebo prvku z webových stránek cokoladovepokuseni.cz
  • náhrady škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku,
  • vydání bezdůvodného obohacení,
  • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, případně i v penězích,
  • náhrady veškerých nákladů spojených s vymáháním výše uvedených nároků, které mohou dosáhnout řádů statisíců Kč (náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, apod.).
Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.cokoladovepokuseni.cz může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody.

Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku webových stránek cokoladovepokuseni.cz zájem, napište nám.

Eliška Matěchová - Bonelli

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
 
 

JavaScript musí být povolen